Cég adatok:

Cypron Hunnia kft

alapitás éve: 1994.

székhely: 1119 Budapest, XI.ker. Solt u 24/A

cg: 01-09-322901

adószáma: 10945122-2-43

bankszámla száma: 11100908-10945122-01000003 CIB bank

képviseli:  Koncsos Gábor Miklósné

üzlet címe: Budapest, XI. ker. Solt u 24/A

e mail: cypron@cypron.hu  és cipron@cipron.hu

telefon: 06 (1) 204 -3394  ügyfélszolgálat

06 20 262 2022 gyártás

06 20 935 3790  kereskedelem

06 20 955 1268 ügyvezetés
 

Általános  szerződési/üzleti feltételek

 

A Cypron Hunnia Kft, mint eladó, továbbiakban Eladó, valamint a Vevő között létrejött kapcsolatot szabályozza adásvételi szerződés keretén belül. Az adásvételi szerződés kizárólag a Vevő által leadott rendelés mennyiségi, minőségi teljesítésére vonatkoznak.

A Cypron Hunnia Kft, az alábbi feltételek szerint értékesít:

A két fél közt létesült jogviszony kizárólag a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó paragrafusai alapján jöhet létre, függetlenül attól, hogy a Vevő magyar, vagy külföldi jogi személy. 

A megrendelés, szerződés módosítás, illetve bármely kiegészítés kizárólag írásban mindkét fél aláírásával érvényes.

A megrendelés érvényessége nem a szerződés aláírásától kezdődik, hanem a szerződésben foglalt előleg, illetve foglaló megfizetésétől.  A szerződés érvényessége az előleg, vagy foglaló bankszámlánkra történt beérkezésének dátuma, vagy előbbiek megfizetésének hitelt érdemlő igazolásának időpontjától értendő.

A Vevő megrendelését az Eladó által küldött, vagy átadott tételes rendelés visszaigazolása alapján rögzítjük.

A különböző katalógusokban, prospektusokban, szórólapokban, képeken, rajzokon, árlistákban megadott paraméterek, árak minden esetben tájékoztató jellegűek.

A berendezések paraméterei, ára minden esetben a szerződéskötéskor kerülnek rögzítésre, melyek ezután az Eladóra nézve kötelező jellegűek a szerződésben foglalt feltételek szerint.

A szerződésnek a következő pontokat kell tartalmaznia:

 

Az Eladó neve, telephelyének, székhelyének címe, bankszámla száma, elérhetősége, az aláírásra jogosult neve.

A Vevő neve, telephelyének, székhelyének címe, elérhetősége, bankszámla száma, az aláírásra jogosult neve, címe, személy igazolvány száma, elérhetősége.

A megrendelt eszközök katalógus szerinti felsorolása, darabszáma, paramétereinek, árának rögzítése a szerződés általános feltételei alapján.

A teljesítés helye: Általános esetben az átadás - átvétel az Eladó telephelyén történik. Az Eladó vállal szállítást az ország bármely területére, de ennek feltételeit minden esetben a szerződésben egyedileg határozzák meg. A szállítás feltételeit költségét befolyásolja a megrendelt áru értéke, súlya, mozgathatósága, és a szállítás távolsága.

Az Eladó teljesítésének módja:  A szerződésben meghatározott helyen és időben történt mennyiségi - minőségi átvételt követően a szerződést az Eladó oldaláról teljesítettnek kell venni. A teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő. Ettől felek a szerződésben egyedileg leírtak alapján eltérhetnek.

Tulajdonjogok: Az áru tulajdonjoga az Eladónál marad a vételár és egyéb költségek 100% os megtérítéséig. A vételár kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult a megrendelt eszközök értékesítésére, megterhelésére, vagy bármilyen más szerződésre, mely sértheti az eladó tulajdon jogát.

Kárveszély viselése: Az áru sérülésének, megsemmisülésének, eltulajdonításának kockázatát az áru átvételétől kezdve a Vevő viseli. A kárveszélyt a Vevő akkor is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadja. Ebben az esetben a Vevőt terheli a késedelmes átvételből adódó valamennyi költség, és kár, melyet az eladónak okozott. A felszámított kár és költség összege automatikusan hozzáadódik a vételárhoz és annak elválaszthatatlan részét képezi.

Teljesítési határidők: A teljesítési határidőket a felek a szerződés szerint hetekben rögzítik, melyek irányadóak, de nem kötelező jellegűek.  Eladónak joga van, a Vevővel egyeztetve előszállításra, részszállításra a Vevő lehető legjobb és leggyorsabb kiszolgálásának érdekében.

Fizetési feltételek: Előre szerződött partnerek, /viszonteladók/ esetében  Eladó a megrendelt eszközök bruttó vételárának 50% át előlegként kérheti, melyről hivatalos előlegszámlát állít ki. Eladó a megrendelés teljesítésekor kéri a fennmaradt vételár hátralék kiegyenlítését készpénzben, vagy 8 napos banki átutalással. Eladó a megrendelt és átadott tételekről az adótörvényeknek megfelelő tételes számlát állít ki Vevő részére. Eladónak joga van előlegként a vételár 100% át kérni. Eladó a fenti fizetési feltételektől eltérhet, kérhet alacsonyabb előleget, adhat részletfizetési kedvezményt a Vevő részére. A Vevő fizetési kötelezettségét a vételár és esetlegesen egyéb költségek 100% os kiegyenlítésének napján teljesíti. A fizetési teljesítés napja az a dátum, mikor a vételár ÁFÁ - val, esetlegesen egyéb költséggel terhelt teljes összege megjelenik Eladó bankszámláján, vagy pénztárában.

Eladónak kötelezettsége, hogy késedelmes fizetés esetén egyszeri, Fizetési emlékeztetőt és egyszeri Fizetési felszólítást küldeni Vevő felé. Ha a Vevő a kétszeri írásban küldött és dokumentált felszólításra Vevő 5 napon belül nem válaszol,  hitelt érdemlően nem tudja igazolni késedelmes  fizetési kötelezettségének okát, Eladónak jogában áll a Vevő felé behajtási vagy felszámolási eljárást indítani. Késedelmes fizetés esetén Eladónak joga van a PTK 301.§ alapján késedelmi kamatot és egyéb a fizetési késedelemből adódó költséget felszámolni Vevő részére.                  

   A késedelmi kamat és költségei naptári napokban számítandók.

A fentiekben nem szereplő kérdésekben a PTK vonatkozó jogszabályai az irányadók. A szerződéses jogviszonyból keletkezett esetleges peres ügyeknél felek elismerik a Budapesti Kerületi Bíróság illetékességét. 

 

 

 

Tisztelt ügyfelünk!

 

Amennyiben a fentiekkel szemben kifogással kíván élni, vagy esetleg nem ért egyet a vásárlási és szerződéskötési feltételeknek, ezeket törvénybe ütközőnek tartja, kérjük további felvilágosításért, esetleg jogorvoslatért forduljon bizalommal a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz .

 

Számunkra igen fontos, hogy valamennyi ügyfelünk megelégedett legyen és teljes körű szolgáltatásban részesüljön.

A Cypron Hunnia kft számára kiemelt fontosságú a látogatók személyes adatainak védelme.

Személyes adatok kezelése

A Cypron Hunnia kft. vállalja, hogy a vele üzleti kapcsolatba került partnerek személyes adatait harmadik fél számara a partner hozzájárulása nélkül nem adja át. Ez alól kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges adatok felhasználása képez kivételt. Amennyiben a partner megrendeli a szállítást, automatikusan hozzájárul a szállítás lebonyolításához szükséges adatainak átadásához.

Általános adatok

A honlap nagy része úgy is látogatható, hogy semmilyen adatot nem kell megadnia magáról. Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bizonyos adatokat megadnia, azt a  szolgáltató bizalmasan kezeli az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával.

A honlap célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki látogatóit. Ennek teljesítéséhez adatokat gyűjtünk látogatásáról, melyek nem köthetők Önhöz személyesen, hanem a látogatást jellemzik. A tudomásunkra jutott személyes adatait hirlevél és egyéb információ küldésére nem használjuk fel.

Ilyen adatok:

mely oldalakat nézi meg, mely időpontban,

az oldalak látogatása közti idő alapján becsülni lehet, hogy mennyi ideig tartózkodott egy oldalon,

operációs rendszerének és böngészőjének neve és verziója,

milyen oldalról talált ránk,

hálózati végpontja (IP cím, hálózati név, tartomány, az ebből következő földrajzi adatok).

A fentieken kívül az üzemeltető honlapja cookie-at is elhelyezhet számítógépén, melynek célja a látogatási szokások felmérése, az oldallal kapcsolatos beállítások eltárolása, melyek későbbi látogatások alkalmával alkalmazhatók. Ezen beállítások tartalmazhatnak Ön által megadott személyes adatokat (például név), melyet csakis kizárólag a látogatásának kényelme érdekében használunk fel, harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

E nyilatkozatban nem érintett kérdésekben a hatályos vonatkozó törvények az irányadóak.

Jelen nyilatkozat kizárólag az üzemeltető által üzemeltetett oldalon érvényes. Azon oldalak tartalmáért és működőséért nem vállalunk felelősséget, melyek a honlapon elhelyezett hivatkozáson keresztül érhetők el.

 

Információk és adatok felhasználása

Az oldalon található információ és adat, fotó és kép,  az üzemeltető tulajdona, felhasználása csakis előzetes írásos engedéllyel lehetséges, tárolás későbbi olvasás céljából lehetséges.

Az oldalak és az onnan letölthető tetszőleges anyag által okozott kárért felelősséget nem vállalunk, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy káreset ne következzen be.

Kéretlen reklám levelek

Honlapunkon  e-mail cím is található, melyek csakis azt a célt szolgálják, hogy fel tudja velünk venni a kapcsolatot, valamely szolgáltatásunkkal, termékünkkel kapcsolatos kérdésekkel.

 Fizetés, fizetési feltételek

A fizetési feltételeket alapvetően a Vevő és Eladó között létrejött adás - vételi szerződés határozza meg.

Az eladónak joga van 100%-os előleg kifizetését kérni, vagy az árut utánvétellel leszállítani A leszállítás után az eladó köteles a vevő számára az adótörvényeknek megfelelő számlát kiállítani. A vevőnek a fizetést az eladó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ-val együtt megjelenik a eladó pénztárában vagy a banki számláján.

A vevő  elismeri, hogy a megrendelt és leszállított eszközök 100 %-a a bruttó vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában maradnak. A vételárhátralék meg nem fizetése esetén az előleg összege automatikusan foglalóként a Vállalkozónál marad, melyből egyéb veszteségeit csökkenti. A megrendelt áru átvételének az értesítést követő 7 napon belül meg kell történnie, ellenkező esetben tárolási díjat számolunk fel.

Fizetési késedelem esetén az eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A kamat mértéke a mindenkori MNB alapkamat kétszerese. A tartozás összege a fennálló vételárhátralék és egyéb tartozás, vagy a késedelmes fizetésből adódó egyéb költség és veszteség kamattal növelt összege a fizetési késedelem naptári napjaiban számítva  = Fizetési hátralék összege + ÁFA. A vevő az eladóval szemben fennálló tartozásába csak elismert, vagy jogerős határozatban megállapított követelést számíthat be.

 

Áruátvétel

1, Áruátvétel az eladó telephelyén: A vevő a megrendelt árut az eladó telephelyén veszi át személyesen, vagy megbízottja által. A vevő köteles az eladó telephelyén a mennyiségi és minőségi átvételt végrehajtani. Természetesen azon paraméterek kivételével, melyeket csak üzembe helyezés után lehet ellenőrizni. A fentiek alapján történt áruátvételt a vevő a szállítólevélen, vagy számlán történt aláírásával igazolja. Igény szerint átadás - átvételi jegyzőkönyvet készítünk. Üzembe helyezés alkalmával jelentkezett problémákat a vevőnek kötelessége az eladó felé azonnal írásban bejelentenie. A konkrét fizetési feltételeket minden esetben a vevő és eladó között létrejött adás - vételi, vagy szállítási szerződés határozza meg. Az esetlegesen felmerülő problémákat a „Garancia", illetve a „Vásárlási feltételekben" leírtak alapján kell kezelni. Az eladó felelősséggel tartozik a telephelyéig történt szállítás közben bekövetkező károkért, pl. törés, lopás, rongálás, elemi károk. A vevő vállalja a szállítási határidő meghosszabbítását a szállítás közben keletkező károk kiküszöböléséig. Ezen időszak alatt kártérítési joggal nem élhet. A vevő elismeri a vis major eshetőségét is

 

.

2, Áruátvétel a vevő telephelyén: A vevő kérésére a megrendelt árut a vevő által megjelölt telephelyre szállítjuk saját, vagy bérelt szállítóeszközzel. Ebben az esetben a mennyiségi - minőségi átvétel a vevő telephelyén történik az első pontban leírtak alapján, az eladó megbízottjának jelenlétében. Az eladó szállítás előtt felajánlja a szállítási biztosítás kötésének lehetőségét. Amennyiben a vevő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az eladó nem vállal felelősséget a szállítás közben keletkezett károkért, még akkor sem, ha az a saját szállító eszközén történt.

3, Áruátvétel postai úton, vagy csomagküldő szolgálat igénybevételével.

Fizetési feltételek: Előre fizetéssel, vagy utánvétellel. A szállítási költség minden esetben a vevőt terheli, de az eladó köteles tájékoztatást nyújtani a szállítási költségről, illetve az áru átvétel várható időpontjáról és feltételeiről. Szállítás közben bekövetkezett károkért a szállító cég vállal felelősséget az üzletszabályzatukban leírtak alapján.

 

Budapest, 2022 03 16                              Cypron Hunnia Kft